Čo robíme

Trénujeme a pripravujeme psov na pomoc ľuďom so zrakovým znevýhodnením

Občianske združenie Psi na život vychová a vycvičí psa tak, aby z hravého šteniatka vyrástol sebavedomý, vyrovnaný,  ľahko ovládateľný a dobre spolupracujúci pes. Ten sa stane psím pomocníkom človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodiaci, asistenčný a signálny pes je kompenzačnou pomôckou, ktorá nahrádza, dopĺňa a podporuje chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzuje dôsledky straty alebo poškodenia, zvyšuje samostatnosť a nezávislosť.

Psi, ktorí sa pripravujú na takúto náročnú kariéru, musia byť ľahko ovládateľní, nebojácni, no zároveň pokojní. U šteniatok, ktoré kupujeme prevažne zo zahraničných účelových chovov vodiacich psov, sledujeme súbor vrodených vlôh, ktoré následne posilňujeme metódami pozitívnej motivácie počas prvého roku života v rodine dobrovoľníka – vychovávateľa. Učíme vychovávateľov, ako šteniatko správne socializovať a podporovať žiaduce správanie v spolužití s človekom. Na tento proces dohliada inštruktor výchovy.

Vo veku 1 roka posudzujeme povahu psa a jeho vhodnosť na ďalší výcvik, odborník z oblasti veterinárnej medicíny zase zhodnotí jeho zdravotný stav a kondíciu. Do výcviku postupujú len psi, ktorí sú na túto náročnú úlohu vhodní a pripravení. Nasledujúcich 6 – 8 mesiacov prežije pes v rodine trénerky. Tu sa naučí všetko, čo bude potrebovať pre svoju pracovnú kariéru. Pes sa v špecializovanom výcviku naučí bezpečne viesť človeka po chodníku, vyhýbať sa prekážkam, vyhľadať prechod pre chodcov, autobusovú zastávku, dvere či miesto na sedenie a mnoho ďalšieho. V poslednej časti výcviku tréner precvičuje trasy so psom so zakrytými očami, aby preveril pripravenosť psa pre skutočnú prax. Ak okolnosti dovolia, psa zoznamujeme s potenciálnym klientom už počas výcviku.

Po úspešnom zložení skúšky vodiaceho psa pokračuje naša práca intenzívnou týždennou inštruktážou klienta v mieste jeho bydliska – dvojica sa zlaďuje a pripravuje sa na spolužitie. Klient sa učí pracovať so psom priamo vo svojom prirodzenom prostredí: vo svojej domácnosti i na uliciach, po ktorých sa budú so psom denne pohybovať. Zároveň sa klient učí starostlivosti o psa. Aj po odovzdaní psa zostávame s klientom v kontakte a poskytujeme dvojici podporu počas celej doby spolunažívania. 

Buďte informovaní Zadajte váš email a budeme vás pravidelne informovať o novinkách v našej organizácii.
Váš email