Čo robíme?

Občianske združenie Psi na život vychová a vycvičí psa tak, aby z hravého šteniatka vyrástol sebavedomý, vyrovnaný, ľahko ovládateľný a dobre spolupracujúci vodiaci pes. Ten sa stane psím pomocníkom človeka so zrakovým postihnutím. Pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes (zastarane slepecký pes) – je kompenzačnou pomôckou, ktorá nahrádza, dopĺňa a podporuje chýbajúce alebo oslabené funkcie zraku. Kompenzuje dôsledky jeho straty alebo poškodenia, zvyšuje samostatnosť a nezávislosť človeka.

Ako to robíme?

Výchova a socializácia šteniat budúcich vodiacich psov

Psi, ktorí sa pripravujú na takúto náročnú kariéru, musia byť ľahko ovládateľní, nebojácni, sebavedomí, no zároveň pokojní. U šteniatok, ktoré získavame prevažne zo zahraničných účelových chovov vodiacich psov, pozorujeme súbor vrodených vlôh, ktoré následne posilňujeme metódami pozitívnej motivácie počas prvého roku života v rodine dobrovoľníka – vychovávateľa. Učíme vychovávateľov, ako šteniatko správne socializovať a ako podporovať žiaduce správanie v spolužití s človekom. Na tento proces dohliada inštruktor výchovy.

Výber a výcvik vodiacich psov

V prvom roku života posudzujeme povahu psa a jeho vhodnosť na ďalší výcvik, odborníci z oblasti veterinárnej medicíny zase zhodnotia jeho zdravotný stav a kondíciu. Do výcviku postupujú len psi, ktorí sú na túto náročnú úlohu vhodní a pripravení. Nasledujúcich 7 – 9 mesiacov prežije pes v rodine cvičiteľky. Tu sa naučí všetko, čo bude potrebovať pre svoju pracovnú kariéru. Pes sa v špecializovanom výcviku učí bezpečne sprevádzať človeka, vyhýbať sa prekážkam, vyhľadať prechod pre chodcov, schody, dvere či miesto na sedenie. Poslednú fázu výcviku cvičiteľka absolvuje s prekrytými očami, aby sme overili, či je pes reálne pripravený na jeho náročnú úlohu.

Príprava záujemcu o vodiaceho psa

Výcvik musí absolvovať nielen pes, ale aj záujemca o prácu s ním – klient so zrakovým postihnutím. Ten musí prakticky ovládať princípy a techniku priestorovej orientácie a samostatného pohybu a prípadné medzery si môže bezplatne doplniť v ÚNSS. Ak to okolnosti dovolia, psa zoznamujeme s potenciálnym klientom už počas výcviku. Taktiež klienta pripravujeme na špecifiká práce s vodiacim psom s pomôckou DOGSIM.

Odovzdanie vodiaceho psa

Po úspešnom zložení skúšky vodiaceho psa pokračuje naša práca intenzívnou týždennou inštruktážou klienta v mieste jeho bydliska – dvojica sa zlaďuje a pripravuje sa na spolužitie. Klient sa učí starať sa o psa, komunikovať a pracovať s ním priamo vo svojom prirodzenom prostredí: vo svojej domácnosti, na uliciach, po ktorých sa budú so psom denne pohybovať i na venčiacich trasách.

Doživotná podpora vodiaceho tímu (dvojice) po odovzdaní

Aj po odovzdaní vodiaceho psa zostávame s klientom v kontakte a poskytujeme dvojici podporu počas celej doby spolunažívania. 

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email