Odovzdanie vodiaceho psa

Cieľ: Klientovi so zrakovým postihnutím odovzdať spolu so vodiacim psom maximum informácií. Naučiť ho zručnosti potrebné na starostlivosť o vodiaceho psa a prácu s ním ako kompenzačnou pomôckou.

Vodiacich psov odovzdávame klientom po celom Slovensku. Odovzdávame zdravého  kastrovaného/sterilizovaného vodiaceho psa, ktorý sa vie vhodne  správať. Spolu s vodiacim psom poskytujeme klientovi špeciálny postroj na vodenie a ostatné potrebné kynologické pomôcky.

​Odovzdávanie časovo prispôsobíme možnostiam klienta a potrebám psa, aby príprava na nový spoločný život vodiacej dvojice a v novom prostredí pre psa prebehla efektívne. Cvičiteľka príde s vodiacim psom do miesta bydliska klienta a výučba sa uskutočňuje podľa vopred dohodnutého plánu. Intenzívny zácvik trvá 7 dní. Následné návštevy si dohodne klient s cvičiteľkou individuálne. ​

Máte záujem o vodiaceho psa alebo bližšie informácie? Kliknite nižšie, alebo nás kontaktujte na: info@psinazivot.sk

Pozrite si video o tom, ako prebieha odovzdávanie vodiaceho psa v mieste bydliska klienta:

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email