Chcem vodiaceho psa

Rozhodli ste sa, že zmeníte svoj život smerom k samostatnosti a nezávislosti a stanete sa držiteľom vodiaceho psa? Blahoželáme k tomuto rozhodnutiu. Pozrime sa spolu na to, aké kroky je potrebné urobiť.

Najprv si skontrolujte, či spĺňate predpoklady:

Čo je vodiaci pes

Vodiaci pes je pomôckou určenou na kompenzáciu dôsledkov čiastočnej alebo úplnej straty zraku. Kompenzuje zrak v oblasti orientácie a mobility. Na tieto účely je možné používať aj bielu palicu.

Rozdiel medzi pohybom s palicou a s vodiacim psom

Rozdiel je najmä v rýchlosti, plynulosti chôdze a spôsobe riešenia vzniknutej situácie. Práca s palicou vyžaduje určitú mieru neustáleho sústredenia, kontroly správneho smeru, detekciu prekážok v priestore a výbornú znalosť prostredia, v ktorom sa nevidiaci pohybuje. V prípade straty kontroly nad vlastnou pozíciou v priestore je človek nútený riešiť situáciu svojpomocne alebo oslovením  verejnosti. Vodiaci pes na rozdiel od bielej palice prekážky samostatne obchádza tak, aby s nimi nevidiaca osoba neprichádzala do kontaktu. Chôdza s vodiacim psom je plynulá a oslobodzuje jeho majiteľa od potreby neustálej kontroly priestoru a detekcie prekážok. V prípade neprehľadnej situácie vie pes účinne pomôcť a nájsť riešenie.

Pre koho je vhodný vodiaci pes

Človek so zrakovým postihnutím, ktorý chce nadobudnúť samostatnosť, dosiahnuť rýchlejší a plynulejší pohyb po svojich trasách, je vhodným kandidátom na držiteľa vodiaceho psa. Schopnosť pracovať s vodiacim psom a postarať sa oňho posilňuje sebadôveru, človek získa stálu spoločnosť najlepšieho priateľa a často vďaka psovi aj nových ľudských priateľov.

Ako pomáha pes pri pohybe a orientácii

Vodiaci pes vyhľadáva orientačné prvky v prostredí a vedie človeka žiadaným smerom. Vie nájsť odbočky chodníkov vpravo, vľavo, otočiť sa a ísť naspäť. Vie previesť človeka cez otvorenú plochu v priamom smere, nájsť priechod pre chodcov – zebru, schody, dvere či miesto na sedenie v dopravnom prostriedku. V mieste bydliska klienta sa naučí ukazovať konkrétny orientačný bod alebo prvok: napríklad kôš na exkrementy, alebo zastávku autobusu. Vodiaci pes zvyšuje bezpečnosť pri pohybe – obchádza prekážky na chodníkoch, nerovnosti, vývesky či výkopy. Odložená kolobežka, zaparkované auto či stojaci človek tak nie sú pre nevidiaceho nebezpečné.  

Dobrý vzťah k psom je základ

Aby vzťah medzi vodiacim psom a človekom so zrakovým postihnutím fungoval, je nevyhnutné, aby pes žil po boku človeka – býval s ním v interiéri, v dome či byte. Pozitívne domáce prostredie je nevyhnutné na efektívne a príjemné spolužitie. Záujemca o vodiaceho psa by mal mať dobrý vzťah k psom. Okrem „pracovných prechádzok“ so psom bude potrebné zvládať a napĺňať aj všetky  prirodzené potreby pre jeho dobrý fyzický a psychický stav. Psi na život naučí klienta všetkým zručnostiam: ako psa vyvenčiť, ísť s ním na prechádzku, ako ho kŕmiť či česať.

Zručnosti potrebné na prácu s vodiacim psom

Je nevyhnutné, aby sa žiadateľ o vodiaceho psa vedel orientovať na známych trasách a vedel sa po nich pohybovať. Je potrebné, aby vedel používať bielu palicu a využívať sluch na identifikáciu situácie v cestnej premávke. Tieto zručnosti sa vyučujú v individuálnych kurzoch priestorovej orientácie a samostatného pohybu (POSP), ktoré realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) na svojich krajských strediskách. Kurz je pre klienta bezplatný.

Ako sa zoznámite so svojím budúcim vodiacim psom

Už počas výcviku vodiaceho psa sa stretneme s jeho budúcim majiteľom v mieste jeho bydliska, alebo ho pozveme na niekoľko dní do Bratislavy. Dvojica sa počas  stretnutia zoznámi a začne sa učiť spoločnej komunikácii a spolupráci na  základných zručnostiach. Vychutnajú si aj svoje prvé spoločné chvíle osamote. Je pre nás dôležité, aby obaja – človek aj pes – boli s výberom partnera spokojní. Po ukončení výcviku nasleduje zácvik práce nevidiaceho klienta s vodiacim psom. Počas 7 dní sa v mieste bydliska klienta dvojica učí bezpečne pohybovať na všetkých trasách, ktoré klient označí ako potrebné pre svoj každodenný život. Klient sa zároveň učí starostlivosti o psa: ako chodiť na prechádzky, ako kŕmiť a vyvenčiť, ako zistiť, či psa niečo bolí, ako vyčesať či poskytnúť drobné ošetrenie. V nastávajúcom období zostávame v intenzívnom telefonickom kontakte s klientom. Po mesiaci spolužitia, alebo podľa individuálnej potreby, nasleduje naučenie ďalších trás. Vo chvíli, keď dvojica spoľahlivo funguje, stretnutia sa obmedzia na jedno ročne. Psi na život aj naďalej poskytuje klientovi servis telefonickej podpory podľa jeho potreby.

Cena vodiaceho psa

Záujemca o vodiaceho psa spravidla požiada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o príspevok na kúpu vodiaceho psa a zácvik práce s ním. Výška príspevku je 7303 €. Hoci je hodnota vycvičeného vodiaceho psa omnoho vyššia, budúcemu majiteľovi vodiaceho psa fakturujeme cenu za psa presne vo výške príspevku, teda 7303 €. Zvyšok hodnoty vodiaceho psa zabezpečuje Psi na život cez príspevky donorov, prispievateľov a darcov. S vybavením žiadosti o príspevok na kúpu vodiaceho psa radi pomôžu pracovníci ÚNSS na každom krajskom stredisku.

Výdavky na starostlivosť o vodiaceho psa

V rámci starostlivosti o vodiaceho psa je nevyhnutné zabezpečovať nákup krmiva, veterinárne prípravky a ošetrenia. ÚPSVaR aj na ne poskytuje príspevok. Psi na život spolu s vodiacim psom odovzdá klientovi aj postroj, vôdzku, obojok, flexivôdzku a náhubok, kefu na srsť, misky na jedlo a vodu, vrecúško na odmeny.  Nový majiteľ pre psa zabezpečí krmivo a miesto na oddych – pelech.

Ako dlho sa čaká na vodiaceho psa

Čakacia lehota je individuálna – veľmi závisí od toho, koľko potrebných zručností sa musí záujemca naučiť. Takisto od toho, či má požiadavky na farbu a pohlavie psa. Tieto vstupné informácie spolu s aktuálnou skladbou psov v programe výcvik sú určujúce na dĺžku čakacej lehoty. Pohybuje sa od niekoľkých mesiacov až po dva roky.

S vodiacim psom sa dostanete všade  

Zákon 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, hovorí, že na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanú na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom, sa nevzťahuje zákaz vstupu so psom na miesta, kde je inak vstup so psom zakázaný. S vodiacim psom sa tak bežne dostanete do dopravného prostriedku, reštaurácie či divadla. Dôležité je mať stále pri sebe preukaz a známku na obojku psa.  

Chcem vodiaceho psa. Ako začať?

Je to jednoduché. Kontaktujte našu inštruktorku mobility s vodiacim psom Janku Krištofovú na kontaktoch: jana.kristofova@psinazivot.sk alebo +421 948 888 522.

Poskytne vám doplňujúce informácie a dohodnete sa na ďalšom postupe. Žiadosť o príspevok na kompenzačnú pomôcku – vodiaceho psa budete na ÚPSVaR posielať až v závere procesu.

Tešíme sa na spoluprácu! Veríme, že s vodiacim psom od Psi na život budete viesť spokojný a nezávislý život. 

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email