Kto sme

Záleží nám na tom, aby aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím žili plnohodnotne a nezávisle. Nedokážeme robiť zázraky, ale rozumieme psom. Pripravujeme psov na dôležitú kariéru. Vstúpia do života človeka so zrakovým postihnutím a stanú sa jeho priateľom a pomocníkom. Našou misiou je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. Zaoberáme sa výcvikom vodiacich psov pre nevidiacich.

Spolupracujeme s  Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Práve na jej pôde vznikli v roku 1995 podmienky pre prvý výcvik vodiacich psov na Slovensku. Problematike vodiacich psov sme sa venovali vyše dekády, a roku 2020 sme sa rozhodli zúročiť dovtedajšie skúsenosti a založili sme vlastnú organizáciu Psi na život.

Činnosť občianskeho združenia Psi na život riadia:

Kontakty na členky združenia sa vytvoria jednoducho: meno.priezvisko@psinazivot.sk

NAŠA MISIA – Kráčať spolu životom

V DNA nášho združenia sú silno zastúpené veličiny ako spolupatričnosť, tolerancia, rešpekt a priateľstvo. Súčasťou pracovnej atmosféry je radosť zo spoločného diela a zadosťučinenie. Jeho plnou súčasťou sú dobrovoľníci – veríme, že cítia odbornú i ľudskú podporu. Psi sú našimi partnermi. Záleží nám na tom, aby nám rozumeli a naučili sa spolužitiu s človekom. Ich welfare a spokojnosť klienta sú u nás na prvom mieste.

Riadime sa prirodzenými zásadami etiky a morálky vo vzťahu ku klientovi i psovi – jeho budúcej kompenzačnej pomôcke. Sme  súčasťou medzinárodnej organizácie EGDF a uchádzame sa o členstvo v IGDF – svetovej federácii, ktorá zastrešuje subjekty zaoberajúce sa výcvikom vodiacich psov a zaručuje dodržiavanie kvalitatívnych štandardov na najvyššej úrovni. Vďaka zapojeniu do medzinárodnej iniciatívy Service Dog Breeders Fellowship máme prístup k šteniatkam z účelových chovov. Spolupráca so skúsenými organizáciami s dlhoročnou tradíciou je pre nás zárukou zdokonaľovania postupov práce a zvyšovania úspešnosti účelových chovov psov určených na sociálnu prácu.

Buďte informovaní Zadajte váš email a budeme vás pravidelne informovať o novinkách v našej organizácii.
Váš email