Kto sme

Záleží nám na tom, aby aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím žili plnohodnotne a nezávisle. Nedokážeme robiť zázraky, ale rozumieme psom. Pripravujeme psov na dôležitú kariéru: vstúpia do života človeka so zrakovým postihnutím a stanú sa jeho priateľom a pomocníkom. Našou misiou je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. Pripravujeme Psi na život, s ktorými je psina 🙂  

O nás

Je nás päť a spája nás aktívne pôsobenie v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Práve na jej pôde vznikli v roku 1995 podmienky pre prvý výcvik vodiacich psov na Slovensku. Naše cesty sa načas rozišli, aby sme sa v roku 2020 znovu stretli posilnené skúsenosťami a s novou ideou. Rozhodnutie sústrediť naše znalosti, odbornosť a kontakty na pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú, sa pretavilo do založenia občianskeho združenia Psi na život:

  1. Katarína Kubišová, inštruktorka výchovy šteniat
  2. Jana Krištofová, cvičiteľka/inštruktorka
  3. Ivana Merryman Boncori, odborná garantka, zahraničná spolupráca
  4. Ivana Potočňáková, PR a fundraising
  5. Monika Laššánová, PR aktivity a fundraising

Predsedníčka a štatutárna zástupkyňa: Katarína Kubišová

Kľúč na vytvorenie kontaktov: meno.priezvisko@psinazivot.sk

Stanovy občianskeho združenia Psi na život a potvrdenie o členstve v medzinárodnej organizácii EGDF. V International Guide Dog Federation (IGDF) máme status Applicant Organization.

Na fotografii zľava: I. Merryman Boncori, J. Krištofová, D. Pšenáková – cvičiteľka, L. Kadvoltová – cvičiteľka, M. Laššánová, I. Potočňáková, K. Kubišová.

Naša misia

Naším poslaním je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom.

HODNOTY, na ktorých staviame

V DNA nášho združenia sú spolupatričnosť, tolerancia, rešpekt, priateľstvo a radosť zo spoločného diela. Riadime sa prirodzenými zásadami etiky a morálky vo vzťahu ku klientovi i psovi – jeho budúcej kompenzačnej pomôcke.

VÍZIA, ku ktorej smerujeme

Ľudia so zrakovým znevýhodnením budú žiť nezávislý a plnohodnotný život. Vodiaci psi budú jeho plnohodnotnou súčasťou. Verejnosť bude dvojicu prijímať s rešpektom a empatiou.

Kam patríme

Naším kľúčovým domácim partnerom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako garant odbornej práce s ľuďmi s ťažkým zrakovým postihnutím. Sme súčasťou medzinárodnej organizácie EGDF a uchádzame sa o členstvo v IGDF – svetovej federácii, ktorá zastrešuje subjekty zaoberajúce sa výcvikom vodiacich psov (guide dogs) a zaručuje dodržiavanie kvalitatívnych štandardov na najvyššej úrovni. Vďaka zapojeniu do medzinárodnej iniciatívy Service Dog Breeders Fellowship máme prístup k šteniatkam z účelových chovov. 

Spolupráca s renomovanými organizáciami s dlhoročnou tradíciou je pre nás zárukou zdokonaľovania postupov práce a zvyšovania úspešnosti účelových chovov psov určených na sociálnu prácu.

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email