Odovzdanie vodiaceho psa nemusí byť stres – Výhody pomôcky DOGSIMMáte zdravotné znevýhodnenie – zrakové postihnutie, uvažujete o psom pomocníkovi, no máte obavy, či s ním zvládnete správne pracovať? Vďaka novej pomôcke DOGSIM vieme proces vášho zaškoľovania s vodiacim psom výrazne uľahčiť. 

Čo rozumieť pod pojmom „odovzdanie“ vodiaceho psa klientovi?

Odovzdanie vodiaceho psa neznamená, že psa privezieme, podáme klientovi vôdzku, povieme mu jeho meno, vysvetlíme, ako ho treba kŕmiť a kedy venčiť, potľapkáme po ramene a odídeme :). Štandardný odovzdávací proces trvá 7 dní. Počas tohto týždňa sa okrem samotných pracovných zručností klient naučí správnej komunikácii so psom a komplexnej starostlivosti o zvereného pomocníka podľa zásad welfare.

Odovzdávanie vodiaceho psa človeku so zrakovým postihnutím je úvodná, náročná fáza pracovnej kariéry kvalitného vodiaceho psa a jeho spolužitia s klientom. Počas celého týždňa, ktorý s klientom strávime, sa usilujeme o vznik spokojného a bezpečne fungujúceho tandemu medzi ním a jeho novým vodiacim psom.

Prečo počas odovzdávania vodiaceho psa prichádza stres?

Klient sa počas odovzdávania učí a upevňuje množstvo nových zručností. Pes musí mať veľkú dávku trpezlivosti, pretože sa učenie s klientom často prerušuje a niekedy opakuje.

Inštruktor sa neustále sústreďuje na klienta, aby mu správnym spôsobom podával informácie. Jeho pozornosť patrí aj vodiacemu psovi, aby nestrácal trpezlivosť a bol koncentrovaný.

Inštruktor súčasne dohliada na okolie, aby zabezpečil bezpečnosť všetkých zúčastnených. Je to veľká psychická záťaž nielen pre inštruktora, ale aj pre klienta a vodiaceho psa.

Ako eliminujeme záťaž z odovzdávania?

Aby sme eliminovali zaťaženie všetkých troch zúčastnených, pri inštruktáži používame mechanický simulátor pohybu vodiaceho psa – DOGSIM. 

Počas tejto inštruktáže zostane pes doma oddychovať a inštruktor sa tak môže plne venovať klientovi. 

Až po zácviku s pomôckou DOGSIM nasleduje práca so samotným vodiacim psom. Vďaka tejto predpríprave je klient sebaistejší v správnej komunikácii s jeho novým psím pomocníkom, čím sa medzi nimi urýchli budovanie vzťahu a dôvery.

Ako vyzerá a funguje DOGSIM?

Dogsim je ľahká, skladateľná pomôcka, ktorá má dve teleskopické rukoväte spojené pružným kĺbom. Kratšia rukoväť je ukončená ergonomickým držadlom, ktoré sa podobá na vodič postroja vodiaceho psa.

Dlhšia rukoväť má tvar bežnej teleskopickej palice a drží ju v ruke inštruktor, ktorý kráča za klientom po jeho ľavej strane. Klient sa drží držadla DOGSIM a inštruktor ho vedie a zastavuje na miestach tak, ako by to robil vodiaci pes.

Ako to funguje si môžete pozrieť vo videu o práci DOGSIM. Popis videa: Detailný záber na Dogsim “ v akcii“. Po chodníku kráča klientka a drží sa držadla Dogsim imitujúcej vodič vodiaceho psa. Za ňou kráča inštruktorka a drží druhú časť Dogsim a rozhoduje o tom ako rýchlo sa ide, kde sa zastaví a kde odbočí. Tak si môže klientka zvyknúť nielen na pohyb psa, ale precvičiť aj správne zadávanie povelov alebo kontrolu prekážok. Na videu takto zastavia na okraji cesty, klientka si precvičuje prechod cez zaoblený obrubník, prevedenie cez vozovku a zastavenie na jej druhom okraji.

Výhody použitia DOGSIM:

Usmiata klientka sa skláňa k psovi bez postroja a hladká ho po úspešnom zácviku.

DOGSIM vo svete pomohol už mnohým ľuďom so zrakovým postihnutím. Zaškoľovanie a práca s vodiacim psom je pre nich omnoho jednoduchšia a menej stresujúca. Tešíme sa, že aj na Slovensku vieme vďaka tejto pomôcke uľahčiť proces vzniku fungujúceho tandemu našich klientov a ich vodiacich psov.

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email