Efektívne cvičiť psov a porozumieť klientoviVychovávame a cvičíme psov tak, aby z hravých šteniatok vyrástli sebavedomí, vyrovnaní a dobre spolupracujúci psi. Nie je to jednoduchá úloha. Okrem zdravých, fyzicky zdatných a mentálne dobre vybavených psov je nemenej dôležité aj porozumieť klientovi – človeku s ťažkým zrakovým postihnutím. Vzdelávací projekt Rastú naši psi – chceme rásť aj my nám pomohol priblížiť sa komunite nevidiacich a slabozrakých ľudí.


Projektové aktivity sa rozbehli už v apríli, kedy sme absolvovali odborný seminár o zrakových poruchách vedený lektorkou Dagmar Filadelfiovou z ÚNSS. Ďalšou aktivitou bol júlový workshop zameraný na DOGSIM – pomôcku, ktorá robí z odovzdávania psa klientovi efektívny a príjemný týždeň. Na prácu s týmto mechanickým simulátorom pohybu psa a cvičiteľky pripravovali veľmi intenzívne.

Nasledovala augustová prezentácia o vodiacom psovi ako kompenzačnej pomôcke – cieľom bolo predstaviť odborným zamestnancom ÚNSS fázy prípravy psa so špeciálnym výcvikom a informovať o podpore klientov so zrakovým postihnutím po odovzdaní vodiaceho psa počas celého jeho pracovného života.

Septembrová aktivita projektu bola zameraná na posilnenie zručností dobrovoľných vychovávateľov budúcich vodiacich psov. Vzdelávací projekt podporil Nadačný fond Accenture spravovaný Nadáciou Pontis.

V miestnosti cvičí dobrovoľníčka so šteniatkom a tri ženy v tričkách Psiny šteniatko vyrušujú.

Ďakujeme Nadačnému fondu Accenture za pomoc a zistenie, že podporiť organizáciu zameranú na výchovu a výcvik vodiacich psov môže byť užitočné.

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email