Rastú naši psi, chceme rásť aj my Taký je názov projektu, ktorý realizujeme s podporou Nadačného fondu Accenture pri Nadácii  Pontis. Jeho hlavným zámerom je posilniť odborný rozmer našej organizácie. Ako na to? Jednotlivé aktivity sú zamerané na prácu s klientom so zrakovým postihnutím, výchovu šteniat, výcvik psov a kompenzačné pomôcky – naša legislatíva presne týmto výrazom označuje vodiaceho psa.  

V rámci prvej aktivity sme absolvovali odborné vzdelávanie v oblasti zrakových porúch. Lektorka Dagmar Filadelfiová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravila pre naše členky a dobrovoľníčky online seminár, ktorého obsahom bola anatómia a fyziológia oka, zrakové funkcie i diagnózy. Práve funkčné dôsledky zrakových diagnóz a ich diagnostika boli nosnou časťou školenia. Poznať nášho klienta a porozumieť jeho situácii je pre nás veľmi dôležité. Online seminár nám prostredníctvom bohatého obrazového i slovného materiálu poskytol cenné informácie o refrakčných poruchách, katarakte, glaukóme či diabetickej retinopatii.  

Funkčné dôsledky týchto zrakových diagnóz spôsobujú zníženú zrakovú ostrosť, škvrnité videnie či šeroslepotu. Tieto a mnohé ďalšie dôsledky obmedzujú mobilitu a výrazne znižujú kvalitu života človeka so zrakovým postihnutím.  

V lete na nás čakajú ďalšie aktivity projektu zamerané na výchovu šteniat – komunikáciu, motiváciu, posúdenie úrovne stresu, používanie kynologických pomôcok, a na pokročilý výcvik psov. Vyvrcholením projektu bude seminár pre odborných pracovníkov ÚNSS, na ktorom vysvetlíme špecifiká vodiaceho psa ako kompenzačnej pomôcky. Ukončenie projektu a vyhodnotenie úspešnosti jeho aktivít plánujeme na september. 

V miestnosti za okrúhlym stolom sedia 3 cvičiteľky vodiacich psov a pozorne počúvajú výklad školiteľky pripojenej cez počítač. Na monitore  vidieť pripojené ďalšie študentky.

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email