Príprava záujemcu o vodiaceho psa

Cieľ: Spoznať klienta – človeka so zrakovým postihnutím tak, aby sme mu dokázali vybrať povahovo vhodného vodiaceho psa. V spolupráci s ÚNSS ho pripraviť po stránke mobility a priestorovej orientácie tak, aby úspešne zvládol svoju úlohu vo vodiacom tíme.

Služby poskytujeme bezplatne klientom z celého Slovenska, úzko pri tom spolupracujeme s ÚNSS. Ku každému klientovi máme individuálny prístup, pozorne počúvame jeho potreby a požiadavky. Vysvetľujeme mu možnosti a schopnosti vodiaceho psa tak, aby získal reálnu  predstavu, ako mu môže pes pomôcť.  Tiež získa prehľad svojich úloh vo vzťahu k výžive, starostlivosti a welfare psa.

Akonáhle máme pre klienta vhodného vodiaceho psa, začíname klienta postupnými krokmi pripravovať. Cvičiteľka, budúci majiteľ a vodiaci pes sa navzájom spoznávajú. Cvičiteľka dobre spozná prostredie, v ktorom bude pes žiť, tempo chôdze nevidiaceho klienta a všetky jeho potreby. Budúci majiteľ spozná povahu psa, jeho správanie v rôznych situáciách, ovládateľnosť a prispôsobivosť. Pes si zvykne na nového majiteľa a pripraví sa na samotné odovzdávanie.

Klientovi poskytneme poradenstvo v oblasti postupu podania žiadosti na ÚPSVaR o príslušné príspevky.

Máte záujem o vodiaceho psa? Kontaktujte nás: info@psinazivot.sk

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email