Vodiaci pes Forrest pomáha aj vďaka verejnej zbierke Štvornohé očiŽltý labrador Forrest sa narodil a vyrástol v partnerskej organizácii Mathilda z Prahy. Po svojich 1. narodeninách úspešne absolvoval povahové a zdravotné testy a bol pripravený zaradiť sa do výcviku. Kúpiť „hotového“ psa vhodného do ostrého výcviku je nákladná vec. Nám veľmi pomohol výťažok verejnej zbierky Štvornohé oči, ktorú zastrešuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Po prevoze na Slovensko sa Forrest stal členom rodiny cvičiteľky Katky. V rodine sa raz-dva udomácnil, svedčí o tom aj naše krátke video, môžete si ho pozrieť tu.  Cvičiteľka ho postupne učila jednotlivým cvikom potrebným pre jeho prácu, podporovala ho v samostatnosti, cibrila základnú poslušnosť a dobré správanie v spoločnosti. A že mu to šlo znamenite, presvedčíte sa vo videu s vysvetľujúcimi titulkami.

Už počas výcviku spoznal Forrest svoju budúcu majiteľku. Pricestovala z východného Slovenska do Bratislavy, aby prvý raz prijala podanie labky od svojho nastávajúceho psieho pomocníka. Počas troch dní si vyskúšali spoločné bývanie, venčenie, obliekanie postroja a prácu vo dvojici. V tomto štádiu prípravy sme použili aj skvelú pomôcku Dogsim.

Na chodníku v parku stojí žltý labrador a očucháva ruku nevidiacej klientke, ktorá sa k nemu skláňa. Pri nich stojí cvičiteľka psa a usmieva sa.

Po mesiacoch výcviku stál Forrest pred vážnou skúškou. Jej výsledok mal povedať, či je labrador pripravený a spôsobilý prežiť nastávajúce roky svojho života ako naozajstný psí pomocník. Na skúšku s ním nastúpila cvičiteľka v nepriehľadných okuliaroch, ktoré simulujú tmu a zrakové postihnutie. Ich spoločný výkon hodnotila 3-členná komisia, ktorej súčasťou bola aj inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre zrakovo znevýhodnených. Jej úlohou bolo zhodnotiť Forrestovu pripravenosť byť oporou nevidiacemu klientovi. Termín skúšky bol tesne pred Vianocami. Úspešným absolvovaním nám dal Forrest krásny vianočný darček – je naším prvým plne vycvičeným vodiacim psom!   

Pred obchodným domom stoja na chodníku 4 vysmiate ženy - členky skúšobnej komisie, pričom jedna drží na rukách žltého labradora v postroji vodiaceho psa.

V januári sme cestovali na opačný koniec Slovenska. Forrest sa ihneď po príchode k budúcej majiteľke tváril spôsobom „som tu doma“ a aj s členmi rodiny, ktorých videl prvý raz, sa  okamžite skamarátil. Napriek chladnému počasiu sa nám podarilo za 7 dní naučiť dvojicu všetky zručnosti, ktoré sú potrebné na prácu so psom i starostlivosť oňho. Výsledok si pozrite vo videu.   

Forrest, nech sa Ti na východe dobre vodí!

Srdečne ĎAKUJEME všetkým darcom, ktorí prispievajú do verejnej zbierky Štvornohé oči, aj ÚNSS za jej prevádzkovanie a spoluprácu!  

Pred vchodom do domu stoja klientka a cvičiteľka oproti sebe, s úsmevom sa rozprávajú. Medzi nimi sedí vodiaci pes, ktorý sa uprene pozerá na svoju novú majiteľku.
qrf
Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email