O najkrajšej práci na svete



VANCOUVER, Kanada, apríl 2023 Strengthening Our Connections alebo Posilňovanie našich vzťahov bolo motto, v duchu ktorého sa niesla tohtoročná konferencia International Guide Dog Federation (Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov – IGDF). Dobré vzťahy s členskými organizáciami IGDF a naberanie nových poznatkov považujeme v Psi na život za kľúčové pre naše napredovanie. Na aprílovú konferenciu do Vancouvru sme preto vyslali naše dve cvičiteľky Lucku a Darinku spolu s našou odbornou garantkou Ivkou.

Metóda pozitívneho posilňovania

Konferencia bola nabitá prednáškami na zaujímavé témy. Od chovu a starostlivosti o sučku a jej šteňatá, rannej socializácie a výchovy šteniat, výcviku vodiacich psov a práce s klientmi, cez fundraising a sociálne siete, až po najnovšie výskumy, zber dát a technologický pokrok. Jedným z hlavných motívov bol výcvik metódou pozitívneho posilňovania. Guide Dogs UK, ako jedna zo svetovo najstarších organizácií venujúcich sa výcviku vodiacich psov, zdieľala skúsenosti zo zavedenia tejto metódy. Zároveň však naďalej pracuje na budovaní odolnosti svojich psov, pretože súčasťou života vodiacich psov je aj určitá dávka stresu, s ktorou sa dobrý vodiaci pes musí naučiť narábať. Zmienka o R+ (positive reinforcement) bola aj v prednáške o traffic training (tréningu psa v doprave). So svojou skúsenosťou so zavádzaním traffic trainingu v Danish Association of the Blind sa s účastníkmi konferencie podelila aj naša Ivka.

S rešpektom k štandardom

U Lucky silno zarezonovali témy zamerané na vzdelávanie: moderné online platformy amerických škôl určené vychovávateľom alebo nový vzdelávací portál IGDF sprístupnený pre všetky žiadateľské a členské organizácie. Darinka nadšene sledovala prednášku o hodnotení úrovne stresu šteniat pomocou špeciálnych obojkov snímajúcich objektívne, zrakom nepostihnuteľné prejavy nepohody. Na Slovensko sme sa vrátili s hŕbou poznámok a novými nápadmi, ale aj pyšné na to, že naše združenie už teraz vytvára zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom – rešpektujúc prísne štandardy medzinárodnej IGDF a poctivo sa pripravujúc na akreditáciu.

Na pódiu Ivka

Kým Lucka s Darinkou mali možnosť so zástupcami IDGF a ich členských organizácií sa osobne stretnúť prvý raz, Ivka sa v spoločnosti kolegov a dlhoročných spolupracovníkov cítila ako ryba vo vode. Ako členka Development Committee (výboru pre rozvoj) sa podieľala na prijímaní nových žiadateľov a počas konferencie sa jej mnohí z nich prihovorili s poďakovaním za pomoc, rady a odporúčania, ktoré od Ivky vo vstupnom procese dostali. A my sme na ňu nemohli byť pyšnejšie. Ivka niekoľkokrát stála na pódiu ako moderátorka panelovej diskusie, rečníčka alebo ocenená za svoje pôsobenie v Development committee. V Psi na život sme na ňu nesmierne hrdé a tešíme sa, že so svojimi skúsenosťami a odbornosťou je súčasťou práve našej „bandy”.

Workshop pre chovateľov

Po ukončení konferencie nasledoval trojdňový Breeders workshop pre chovateľov, ktorý zorganizovala International Working Dog Association. Priniesol informácie z oblasti zdravia a chovu pracovných psov a prednášky o dysplázii bedrových a lakťových kĺbov, kardiologických ochoreniach, kožných alergiách, zdravej črevnej mikroflóre, genetickej diverzite pri výbere jedincov do chovu i efektívnom využívaní databázy International Working Dog Registry. Posledný deň patril praktickému precvičovaniu hodnotení psov vstupujúcich do tréningu na vodiaceho psa. Medzinárodne štandardizovaný Behaviour checklist (kontrolný zoznam správania – BCL) sme vyplnili hneď niekoľkokrát. Overili sme si tak schopnosti zachytiť aj tie najmenšie prejavy stresu u testovaných psov. Trochu sme sa tak priblížili našej Katke, ktorá je jednou z certifikovaných hodnotiteľov BCL.

Naše špeciálne ĎAKUJEME

Účasť na konferencii vo Vancouvri nám priniesla nové poznatky, skúsenosti a inšpirácie. Spoznali sme na slovo vzatých odborníkov, ľudí, ktorí s vodiacimi psami pracujú desiatky rokov a majú obrovské skúsenosti z rôznych krajín a z pôsobenia vo výboroch IGDF. Patria medzi nich Jane Russenberger, Eldin Leighton, Lee Stanway, Helen West, Chris Muldoon či Lukas Franck. Špeciálne ďakujeme v menej celej Psi na život Johnovi Goslingovi z austrálskej Guide Dogs Victoria, ktorý bol Ivkiným mentorom počas stáže v Austrálii a tak trochu stál pri zrode Ivkinej vášne pre vodiacich psov. Pri jednom z milých spoločných rozhovorov vyslovil niečo, čo sme už tak trochu tušili: „Robíte najkrajšiu prácu na svete”.

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email