Vďaka Komerční banke sme mohli odovzdať vodiaceho psaVychovať, vycvičiť a odovzdať spoľahlivých vodiacich psov je finančne veľmi náročné. Už v prvom roku života psa patria do zabezpečenia základnej starostlivosti okrem kvalitného krmiva aj služby veterinára, preventívne veterinárne vyšetrenia, nákup vnútorných a vonkajších antiparazitík či nevyhnutné kynologické pomôcky. Práve vyšetrenia u veterinára sú kľúčové pre rozhodnutie, či bude pes schopný vykonávať v budúcnosti svoje poslanie a teda či je vhodný na zaradenie do tréningu.

Služby poskytujeme záujemcom o vodiaceho psa bezplatne – na území celého Slovenska. Nevyhnutnou súčasťou odovzdávacieho procesu je vycestovanie za klientom: do miesta jeho bydliska s cieľom spoznať terén a komunitu, v ktorej sa bude vodiaci pes pohybovať, urobiť vstupný rozhovor s klientom a jeho rodinou a postupne zaškoľovať človeka so zrakovým postihnutím na prácu s vodiacim psom. Po odovzdaní vodiaceho psa poskytujeme dvojici podporu počas celého pracovného života psa. Klient môže požiadať ministerstvo práce o príspevok na zácvik práce s vodiacim psom, avšak iba jeden raz, pri prvom svojom psovi. Pri odovzdávaní druhého, prípadne ďalšieho vodiaceho psa je nevyhnutné celý proces financovať zo sponzorských zdrojov. Inak by klient so zrakovým postihnutím nemal šancu naučiť sa pracovať so svojím psím pomocníkom. Našu misiu na východné Slovensko podporil skvelý darca – Komerční banka, ktorej za túto pomoc veľmi pekne ďakujeme.

Vďaka podpore Komerční banka sme mohli odovzdať klientke z Prešovského kraja psiu pomocníčku Egi.

Klientka s čiernou labradorkou v postroji a bielou palicou kráča po chodníku. Za ňou ide cvičiteľka a dohliada na ich spoluprácu.
Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email