Výber a výcvik vodiacich psov

Cieľ: Vybrať vhodného psa, kvalitne ho vycvičiť a pripraviť na kariéru vodiaceho psa, ktorý sa tak stane priateľom a pomocníkom človeka so zrakovým postihnutím.

Naši psi nežijú v kotercoch – sú súčasťou našich domácností. Vďaka tomu sú spokojní a pokojní a my ich povahy poznáme do najmenších detailov. Vieme tak klientovi poskytnúť kompletné informácie o jeho budúcom pomocníkovi.

Vhodnosť šteňaťa na kariéru vodiaceho psa pozorujeme už vo fáze výchovy v rodine dobrovoľníka – vychovávateľa. Po dovŕšení  1. roka života pes absolvuje formálne hodnotenie povahy pozostávajúce  z GDBart testov a hodnotiacej prechádzky v meste s neznámym psovodom. Na základe týchto testov a pozorovaní sa rozhodne, či bude zaradený do výcviku. Pes absolvuje kastráciu / sterilizáciu a preventívne vyšetrenia – najdôležitejšie je rӧntgenové vyšetrenie lakťových a bedrových kĺbov. Do výcviku postupujú len psi, ktorí sú na túto náročnú úlohu vhodní a pripravení.

Nahliadnite prostredníctvom videa do súkromia budúceho vodiaceho psa:

Cvičiteľka postupne učí psa jednotlivým cvikom potrebným na bezpečné vodenie: sprevádzať a viesť nevidiaceho človeka, vyhýbať sa prekážkam, vyhľadať prechod pre chodcov, schody, dvere či miesto na sedenie a mnoho ďalších povelov. V priebehu tréningu postupne učí psa samostatnosti. V poslednej fáze výcviku precvičuje cvičiteľka s prekrytými očami naučené zručnosti psa na trasách tak, aby ho pripravila na prax v reálnom živote. Naše cvičiteľky pozorne vnímajú nové trendy a spolupracujú s ÚNSSIGDF na odbornom vzdelávaní.

Chcete vedieť ako prebieha výcvik vodiaceho psa? Pozrite si toto videa aj s vysvetľujúcimi titulkami:

Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email