Doživotná podpora vodiaceho tímu (dvojice) po odovzdaní

Cieľ: Podpora klientovi so zrakovým postihnutím a jeho vodiacemu psovi počas celého ich spoločného života.

Východisková situácia: klient – človek s ťažkým zrakovým postihnutím práve prevzal svojho vodiaceho psa. Začína sa spolužitie vodiaceho tímu. Život človeka so psom a psa s človekom. Vodiaci pes si musí zvyknúť na nového majiteľa, nové prostredie a trasy, po ktorých bude vodiť svojho pána. Nevidiaci – čerstvý držiteľ vodiaceho psa – musí prijať veľa nových informácií, naučiť sa mnoho nových úkonov a trpezlivo získavať lásku a dôveru svojho nového štvornohého sprievodcu.

Pre oboch je to náročné obdobie, v ktorom potrebujú podporu svojho cvičiteľky a pomoc OZ Psi na život. Pri najlepšej vôli nemusí ísť na spoločnej ceste vždy všetko hladko. Klient a cvičiteľka sú preto po odovzdaní vodiaceho psa v intenzívnom telefonickom kontakte – zdieľajú vzájomné spoznávanie, krásne zážitky aj prípadné problémy. Ak je to potrebné, cvičiteľka vycestuje poradiť a pomôcť klientovi  s prípadnými problémami.

Prvý rok po odovzdaní je najnáročnejší. Postupne, keď sa vybuduje vzťah a dôvera vo vodiacej dvojici, podpora cvičiteľky už nebude taká potrebná. Napriek tomu je cvičiteľka k dispozícii až do ukončenia pracovného života psa, rada prijme spätnú väzbu o svojom zverencovi.

Po 9. roku veku psa cvičiteľka a veterinár posúdia, či je vhodné a žiaduce, aby pes pokračoval v práci. Rozhodujúci je jeho zdravotný stav a kondícia. Vodiaci pes si dôchodok užíva zväčša v rodine klienta, alebo v trojici s klientom a jeho novým vodiacim psom. V ojedinelých prípadoch pomáhame klientovi s nájdením nového domova pre jeho verného spoločníka – vodiaceho psa na dôchodku.

Máte záujem o vodiaceho psa alebo bližšie informácie? Kontaktujte nás: info@psinazivot.sk

Na mäkkom pelechu leží stará sučka labradora, v pozadí leží jej mladšia verzia.
Buďte informovaní

Zadajte váš email a s potešením vám budeme posielať novinky o nás – PsinaNEWS.

Váš email